Nowa realizacja PUK dla GDDKiA odział w Krakowie

Z końcem roku 2016r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Raciechowice Sp. z o.o. wygrało przetarg na  remont pomieszczenia przeznaczonego na składowanie odpadów komunalnych w budynku krakowskiego oddziału GDDKiA. Prace objęły wymianę stolarki zewnętrznej, wewnętrznej oraz prace renowacyjne.
Rzetelność wykonanych prac potwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wystawiając PUK Raciechowice Sp. z o.o. stosowne referencje.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelacje z wykonanych prac:

Stan przed pracami:

 

Stan po pracach:

Referencje: