WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA!!

Państwowa_inspekcja_sanitarna_1

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MYŚLENICACH DOTYCZĄCY PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO RACIECHOWICE Z DNIA 21.03.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 21 marca 2023 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Raciechowice, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego w zakresie wykonanych badań nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).