WODA ZDATNA DO PICIA 23.03.2023R.

Państwowa_inspekcja_sanitarna_1

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MYŚLENICACH DOTYCZĄCY PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO RACIECHOWICE Z DNIA 23.03.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 23 marca 2023 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Raciechowice, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Raciechowice w zakresie wykonanych badań spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.