Kontakt

Zarząd spółki

 

Godziny przyjęć Petentów:  codziennie w godzinach pracy  tj. 7:30 – 15:30 w siedzibie spółki.

Podpisywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się również codziennie w godzinach pracy w siedzibie spółki.

Dział Finansowy

tel. (12) 37 25 248

Sekretariat

tel. (12) 37 25 235
tel. 601 574 841
e-mail: faktury@puk.raciechowice.pl

Usługi asenizacyjne:

tel. (12)  37 25 235 / 601 574 841

Dział Wodociągów i Kanalizacji

tel. (12) 37 25 235
kom. 691 574 884 – numer awaryjny