Kontakt

Zarząd spółki

Paweł Szydłowski– Prezes Zarządu

tel. (12) 37 25 250
kom. 691 574 884
e-mail:

Godziny przyjęć Petentów:  codziennie w godzinach pracy  tj. 7:30 – 15:30 w siedzibie spółki.

Podpisywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się również codziennie w godzinach pracy w siedzibie spółki.

Dział Finansowy

Małgorzata Obajtek – Główna Księgowa

tel. (12) 37 25 248
e-mail: malgorzata.obajtek@puk.raciechowice.pl

Karolina Ścibor– Specjalista ds. fakturowania i rozliczeń

tel. (12) 37 25 235
tel. 601 574 841
e-mail: faktury@puk.raciechowice.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Paweł Szydłowski

tel. (12) 37 25 245
kom. 691 574 884 – numer awaryjny
e-mail: pawel.szydlowski@puk.raciechowice.pl

Dział Utrzymania Dróg i Budynków

Jerzy Szymoniak – Dyrektor techniczny

tel. (12) 37 25 249
e-mail: jerzy.szymoniak@puk.raciechowice.pl

Jan Papież – Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych

Usługi asenizacyjne:  tel. (12) 37 25 205
e-mail: jan.papiez@puk.raciechowice.pl