Podaj stan wodomierza


Imię i nazwisko*

Imie i Nazwisko osoby, na którą zarejestrowany jest wodomierz


Adres lokalizacji wodomierza *

Adres budynku, w którym zlokalizowany jest wodomierz


Nr karty klienta

Nr. karty klienta można odnaleźć na fakturze wystawionej za poprzedni miesiąc. W przypadku problemu ze znalezieniem nr. karty klienta prosimy o kontakt telefoniczny (12) 37 25 235


Odczyt wodomierza*

Prosimy o podanie odczytu z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.


Adres email *
Na podany adres prześlemy potwierdzenie otrzymania odczytu


Numer kontaktowyCzy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną?*

Pola oznaczone * są polami wymaganymi

captcha