Ceny i stawki opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  od dnia 01.07.2019  roku na terenie Gminy Raciechowice:

  1. za wodę pobieraną przez gospodarstwa domowe i przemysł: 8,51  zł./m3 brutto,
  2. opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych i przemysł: 14,30 zł. brutto,
  3. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych:14,30 zł./m3 brutto,
  4. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł: 14,30 zł./m3 brutto,
  5. za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 14,30  zł./m3 brutto

 

Podstawa prawna: