Ceny i stawki opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku na terenie Gminy Raciechowice:

  1. za wodę pobieraną przez gospodarstwa domowe i przemysł: 4,80  zł./m3 brutto,
  2. opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych i przemysł: 3,24 zł. brutto,
  3. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych: 6,48  zł./m3 brutto,
  4. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł: 7,56 zł./m3 brutto,
  5. za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 9,72  zł./m3 brutto

 

Podstawa prawna:

          Uchwała Nr XXXIV/249/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia stawek dopłat dla odbiorców