Ceny i stawki opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  od dnia 21.07.2021  roku na terenie Gminy Raciechowice:

  1. za wodę pobieraną przez gospodarstwa domowe i przemysł: 7,93  zł./m3 brutto,
  2. opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych i przemysł: 3,24 zł. brutto,
  3. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach domowych: 12,98 zł./m3 brutto,
  4. za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł: 12,98 zł./m3 brutto,
  5. za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 12,98  zł./m3 brutto

 

Podstawa prawna: