Oferta

Główny przedmiot działalności:

1.Realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej Gminy.

2.Realizacja bieżących potrzeb ludności Gminy i świadczenia usług w zakresie:

 • utrzymania gminnych dróg, ulic, placów
 • organizacji ruchu drogowego
 • zaopatrzenia w wodę
 • kanalizacji
 • usuwania i oczyszczania ścieków
 • lokalnego transportu drogowego
 • działalności w zakresie telekomunikacji
 • utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej
 • promocji gminy
 • pobudzania aktywności obywatelskiej

Wycena indywidualna na podstawie kosztorysu prac, możliwość kalkulacji cen z materiałem bądź wyceny samej robocizny.

Dostępny sprzęt:

 • Ciągnik John Deere 5100M
 • Ciągnik John Deere 5085M
 • Dwa beczkowozy Meprozet T-527/4 (PN-50)
 • Beczka do przewożenia wody Joskin JOSX16X2
 • Przyczepa dwuosiowa Mar-Pol PMJ 05
 • Rębak do gałęzi
 • Mercedes 310
 • Przyczepka samochodowa