CENNIK USŁUG WOD-KAN

 

Lp. Wyszczególnienie prac Cena usługi brutto (PLN)
1. Dokonanie czynności zamknięcia dopływu wody. 30,75
2. Dokonanie czynności otwarcia dopływu wody. 30,75
3. Dokonanie czynności zamknięcia zaworu w podejściu wodomierzowym 24,60
4. Dokonanie czynności otwarcia zaworu w podejściu wodomierzowym 24,60
5. Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej / planowane włączenie sieci, przeróbki, wcinki o średnicy do 150 mm 500
6. Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej spowodowane uszkodzeniem rury, armatury wodociągu podczas wykonywania przez inne firmy prac ziemnych o średnicy do 125 mm 700
7. Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej 43,05
8. Usługa likwidacji przyłącza wodociągowego (na życzenie klienta) 615
9. Pomiar ciśnienia w sieci wodociągowej 36,90
10. Przywrócenie dostawy wody – przyłącza:
a) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi20 mm 104,55
b) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi25 mm 129,15
c) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi32 mm 153,75
d) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi40 mm 178,35
e) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi50 mm 202,95
f) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi100 mm 258,30
11. Tymczasowe zablokowanie i odblokowanie przyłącza kanalizacyjnego:
a) zablokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej 430,50
b) odblokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej 430,50
12. Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klienta 116,85
13. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi20 mm 190,65
14. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi25 mm 332,10
15. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi32 mm 393,60
16. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi40 mm 553,50
17. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi50 mm 762,60
18. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi80 mm 1008,60
19. Umożliwienie okresowego poboru wody z hydrantu p.poż. + koszt wody 276,75
20. Zamknięcie przyłącza wody i kanalizacji przy braku wpłat za okresy rozliczeniowe zgodnie z umową lub złamanie regulaminu dostarczania wody i ścieków (uchwała Nr XXX/259/2014) 461,25
21. Kaucja za urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego 184,50
 22. Dokonanie odbioru przyłącza do urządzeń wodociągowych- sieci. 270
23. Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego wraz z hydranetm. 1080
24. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – wywóz ścieków w Gminie Raciechowice. 200
25. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – wywóz ścieków poza Gminą Raciechowice. 250
26. Dowóz wody na terenie Gminy Raciechowice. 150
27. Opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków. 300
Uwaga!
– w pkt. 3 i 4 do powyższych cen należy doliczyć straty wody zużytej do odwodnienia, przepłukania i napełnienia.
– ceny usług nie zawierają ceny materiałów
– w pkt. 3 i 4 do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywanej usługi