Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Przyłącza wodne i kanalizacyjne

są jednym z najważniejszych i najbardziej niezbędnych przyłaczy do budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac murowych na poziomie fundamentów. Wykonujemy przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe zarówno do istniejących jak i nowo wznoszonych obiektów budowlanych ( domki jednorodzinne, obiekty przemysłowe). W zależności od potrzeb, przyłącza wykonujemy metodą bezwykopową lub tradycyjnie, za pomocą wykopów otwartych.

Warto wiedzieć:

  • 30 dni od zgłoszenia budowy – to termin, który musi upłynąć od zgłoszenia budowy w starostwie, aby możliwe było rozpoczęcie prac. Oczywiście, urząd ma prawo wnieść w tym czasie sprzeciw i tym samym zablokować budowę.
  • Mając wykonane i odebrane przyłącze, następnym krokiem jest podłączenie go pod sieć wodno -kanalizacyjną. W tym punkcie – wszelkie czynności  wykonuje wydzielona komórka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Inwestor  wnioskuje o nawiercenie, co jest równoznaczne z wykonaniem włączenia w sieć nowego użytkownika.
  • Po ukończeniu robót montażowych konieczne jest uzyskanie odbiorów technicznych oraz protokołu odbioru.
  • Od momentu uruchomienia przyłącza, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, sprawuje kontrolę nad jakością i ciśnieniem płynącej wody i sprawnym odbiorem nieczystości.
  • Posiada ono również prawo do wstrzymania dostaw i zablokowania przyłącza w przypadku braku płatności ze strony odbiorcy, lub też w sytuacji awarii i koniecznej naprawy.