Zagospodarowanie terenów zielonych

Aranżujemy przestrzeń zielenią niską i zajmujemy się:

 • oczyszczaniem, wyrównaniem i kształtowaniem terenu
 • formowaniem skarp i partii skalnych
 • nasadzeniem krzewów i bylin
 • przesadzaniem roślin
 • komponowaniem roślin jednorocznych
 • zakładaniem oraz regeneracją trawników
 • cięciem formującym krzewów i żywopłotów
 • ściółkowaniem
 • podlewaniem trawników i zieleńców

Nasze wykonawstwo obejmuje również zieleń wysoką i dotyczy:

 • sadzenia drzew
 • nasadzenia parkowego i alejowego
 • cięcia formującego koron drzew
 • usuwania posuszu
 • wycinki drzew

Oferujemy także inne prace związane z zielenią:

 • tworzymy zieleń wewnątrz obiektów
 • zakładamy łąki
 • karczujemy pnie
 • usuwamy wiatrołomy i wykroty
 • odmładzamy żywopłoty i krzewy
 • kosimy chwasty i samosiejki z miejsc trudno dostępnych
 • odbieramy wycięte gałęzie, krzewy, chwasty oraz zagrabione liście